Schooltijden 2022 - 2023
De groepen 1 tot en met 4 moeten samen minimaal 3520 uur naar school. Wij hebben er voor gekozen om de jongere kinderen iets korter naar school te laten gaan dan de wat oudere kinderen. In de groepen 5 tot en met 8 moeten de kinderen minimaal 4000 uren naar school. Zij hebben allemaal dezelfde dagindeling. Uitgaande van deze gegevens en het feit dat een kind niet langer dan 5,5 uur per dag naar school mag, komen we tot de volgende schooltijden.
 
  's morgens 's middags
Maandag 08.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur
Dinsdag 08.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur  
Donderdag 08.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur
Vrijdag 08.30 - 11.45 uur (groep 2 t/m 8) 13.00 - 15.15 uur (groep 5 t/m 8)
Groep 0/1 is op vrijdag de hele dag vrij.

Pauzes
De ochtendpauze is voor de kinderen vanaf groep 3 van 10.15 tot 10.30 uur.
De middagpauze is voor alle groepen van 11.45 tot 13.00 uur.
Het fruit eten van de kleutergroep is 's ochtends van 10.15 tot 10.30 uur.

Gymnastiek
Maandag 
13.00 - 13.45 uur    groep 2/3
13.45 - 14.30 uur    groep 4/5/6
14.30 - 15.15 uur    groep 7/8

Donderdag
14.30 - 15.15 uur    groep 7/8

Vrijdag
14.30 - 15.15 uur    groep 5/6

Vakantietijden
De vakantietijden worden door de scholen in overleg vastgesteld. Er wordt naar gestreefd, dat de scholen zo veel mogelijk gelijktijdig vakantie hebben. In principe volgen wij de spreidingsadviezen. De zomervakantie van zes weken is voorgeschreven. Nederland is daarbij verdeeld in drie regio's. De gemeente Winsum maakt deel uit van de regio Noord.

 
Vakantierooster 2022-2023   
Zomervakantie 2022  18 juli t/m 28 augustus 2022 
Herfstvakantie   17  t/m 23 oktober 2022 
Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie   27 februari t/m 5 maart 2023 
Goede vrijdag  7 april 2023 
2e Paasdag  10 april 2023 
Meivakantie   24 april t/m 7 mei 2023 
Koningsdag  27 april 2023 (valt in de meivakantie) 
Bevrijdingsdag  5 mei 2023 (valt in meivakantie) 
Hemelvaartsdag + vrijdag  18 en 19 mei 2023 
Pinkstermaandag  29 mei 2023 
Zomervakantie 2023  24 juli t/m 3 september 2023