Schooltijden 2021 - 2022
De groepen 1 tot en met 4 moeten samen minimaal 3520 uur naar school. Wij hebben er voor gekozen om de jongere kinderen iets korter naar school te laten gaan dan de wat oudere kinderen. In de groepen 5 tot en met 8 moeten de kinderen minimaal 4000 uren naar school. Zij hebben allemaal dezelfde dagindeling. Uitgaande van deze gegevens en het feit dat een kind niet langer dan 5,5 uur per dag naar school mag, komen we tot de volgende schooltijden.
 
  's morgens 's middags
Maandag 08.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur
Dinsdag 08.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur  
Donderdag 08.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur
Vrijdag 08.30 - 11.45 uur (groep 2 t/m 8) 13.00 - 15.15 uur (groep 5 t/m 8)
Groep 0/1 is op vrijdag de hele dag vrij.

Pauzes
De ochtendpauze is voor de kinderen vanaf groep 3 van 10.15 tot 10.30 uur.
De middagpauze is voor alle groepen van 11.45 tot 13.00 uur.
Het fruit eten van de kleutergroep is 's ochtends van 10.15 tot 10.30 uur.

Gymnastiek
Maandag 
13.00 - 13.45 uur    groep 2/3
13.45 - 14.30 uur    groep 4/5/6
14.30 - 15.15 uur    groep 7/8

Donderdag
14.30 - 15.15 uur    groep 7/8

Vrijdag
14.30 - 15.15 uur    groep 5/6

Vakantietijden
De vakantietijden worden door de scholen in overleg vastgesteld. Er wordt naar gestreefd, dat de scholen zo veel mogelijk gelijktijdig vakantie hebben. In principe volgen wij de spreidingsadviezen. De zomervakantie van zes weken is voorgeschreven. Nederland is daarbij verdeeld in drie regio's. De gemeente Winsum maakt deel uit van de regio Noord.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
 
Vakantie Datum
Eerste schooldag maandag 23 augustus 
Herfstvakantie maandag 18 oktober 
vrijdag 22 oktober 
Kerstvakantie vrijdag 24 december 
vrijdag 7 januari 
Voorjaarsvakantie maandag 21 februari
vrijdag 25 februari 
Goede vrijdag vrijdag 15 april 
Paasmaandag maandag 18 april 
Meivakantie maandag 25 april 
vrijdag 6 mei 
Koningsdag Valt in de meivakantie
Bevrijdingsdag Valt in de meivakantie
Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 
   
Pinkstermaandag maandag 6 juni 
Zomervakantie maandag 18 juli 
vrijdag 26 augustus

 
Margedagen(*)  2021-2022   
*voor zover nu bekend. Eventuele extra margedagen worden gecommuniceerd via de tweewekelijkse nieuwsbrief.